NKK/NBK vs Basenji.no

Dette er en sak som viser tydelig hva misunnelse og jantelov kan føre til,
og hvor råttent rasemiljøet og kennelklubben i Norge er.

Dette er en sak som viser tydelig hva misunnelse og jantelov kan føre til, og hvor råttent rasemiljøet og kennelklubben i Norge er. Og ikke minst hvordan medlemmer blir behandlet av NKK. 

Saken har utgangspunkt i at 4 oppdrettere melder seg ut av raseklubben etter mangeårig dårlig miljø i Norsk Basenjiklubb som bunner i sjalusi og misunnelse. Da disse 4 oppdretterne heller presenteres på en felles nettside så velger Norsk Basenjiklubb å anmelde dette inn til NKKs Domsutvalg. Det resulterer i følgende dom:
2 års eksklusjon fra klubber og forbund
2 års aktivitetsforbud

Da er spørsmålet, for hva?? Dette er starten på en rekke overtramp, lovbrudd og en totalt moralsk forkastelig behandling fra NKK. Saken legges derfor ut her i sin helhet, slik at alle kan lese. Denne saken danner grunnlaget for at det kreves en endring av kennelklubbens drift. Det finnes veldig mange tilsvarende saker der ute blant medlemmene, men trusler om mer straffer fra NKK gjør at disse ikke har turt å stå frem … foreløpig. 
Her kommer en tidslinje og sammendrag av saken, med linker til alt av dokumenter og vedlegg.

4. januar 2022 melder 4 oppdrettere seg ut av Norsk Basenjiklubb, skriftlig begrunnet i epost til klubbens styre og NKK. Det gjelder Gros Udby, Lisa Lerhol, Lisa Savaris og Jeaneth F. Catarro. Alle har meldt seg inn i respektive lokale klubber og oppdretterne er samlet under en felles nettside basenji.no som administreres av Frank Catarro. Frank meldte seg ut av raseklubben året før. (#01 – Utmeldelse fra NBK)

13. januar 2022 mottar Basenji.no et krav/trusselbrev fra Norsk Basenjiklubb, med en rekke påstander og krav om endring som må gjøres på Basenji.no
Fascinerende å lese ut fra brevet hvor høye tanker raseklubben har om seg selv, der det blant annet skriver:
Akkurat nå er det vanskelig å se forskjell på Norsk Basenjiklubb og Basenji.no av flere årsaker. Det er viktig både for oss og NKK at deres aktiviteter og nettside ikke kan skape misforståelser omkring hvem av oss representerer den offisielle raseklubben i Norge. Vi må unngå å skape forvirring om hva som er de faktiske rasestandardene, hvem som formidler informasjon rundt oppdrettere og valpekull, samt deler ut premier etc.
og videre:
For at det ikke skal skapes forvirring om hvem som faktisk eier og definerer rasestandarden for Basenjier i Norge, ber vi Basenji.no fjerne innholdet
Og denne henvendelsen fra raseklubben er visst gjort i samarbeid med NKKs advokat Hilde Engeland. (#02 – Skille mellom NBK og Basenji.no 13012022)

15. januar 2022 Besvarer Basenji.no henvendelsen med klar grei info hva vi mener. Vi opplyser Norsk Basenjiklubb litt om hva som gjelder i henhold til raseinformasjon, rasestandard osv. Besvarelsen sendes med kopi til NKKs advokat/avdelingsleder Hilde Engeland.  (#03 – Svar til NBK på brev av 13 januar 2022)

6. mars 2022 mottar hver enkelt av oppdretterne + Frank Catarro en epost fra Norsk Basenjiklubb med trussel om at hver enkelt vil bli anmeldt til NKK Domsutvalget. Også dette trusselbrevet er gjort etter dialog med NKKs advokat Hilde Engeland. I eposten skrives det:
Derfor har vi besluttet å anmelde de oppdretterne som nå er listet opp som samarbeidspartnere på Basenji.no. Fordi du står skrevet opp der, kommer vi til å inkludere deg. Om du ikke ønsker å bli involvert i saken så respekterer vi selvfølgelig om du trekker deg fra samarbeidet med Basenji.no.
Dette kan ikke sees på annen måte enn ren trussel, alle 4 oppdretterne er medlem av respektive hundeklubber og NKK og vi er ganske sjokkert over at denne fremgangsmåten er godkjent av NKK.

Trusselbrevet blir ikke besvart, men videresendes NKKs advokat hvor vi ber om en redegjørelse. NKKs advokat Hilde Engeland svarer ikke på dette. Hun mottar altså 5 ulike henvendelser, men ser visst ikke noe grunn til å besvare spørsmålet rettet direkte til henne, og som faktisk er hennes jobb. (#04 – Trussel om anmeldelse til Domsutvalget i NKK)

24. mars 2022 mottas anmeldelsen, alle 5 er anmeldt. I anmeldelsen er det referert til en rekke vedlegg som mangler. Anmeldelsen gjelder i utgangspunktet “konkurrerende virksomhet” og inneholder mange tvilsomme påstander fra Norsk Basenjiklubb sin side.
Påstand: “De innklagede er alle sammen tilknyttet Basenji.no, en aktør vi i Norsk Basenjiklubbs styre (heretter NBK) mener fremstår som en konkurrende raseklubb.”
Hele anmeldelsen bærer preg av sjalusi og trakassering. Slik vi leser anmeldelsen så kan den egentlig ikke tas til følge, det er faktafeil og løgner. Og med det faktum at Basenji.no heller ikke er noen klubb, så regner vi med at dette vil Domsutvalget klare å lese seg frem til, om det er folk der med kompetanse.   (#05 -Inntaksbrev i sak NKK-2022-03-C8M6J7)

27.mars 2022 Vi besvarer med en felles uttalelse i saken. I vår besvarelse så poengterer vi også at i anmeldelsen er det referert til en rekke vedlegg som ikke fulgte med. Det er tydelig mangel på kontroll i NKKs administrasjon.  (#06 – Anklagedes uttalelse sak NKK-2022-03-C8M6J7)

5. april 2022 får vi purring fra NKK for å besvare anmeldelsen. Det blir straks svart på, med kopi til NKKs advokat at dette er sendt for en stund siden, og vi ber advokaten om å bekrefte at svar er mottatt. Nok en gang lar advokat Hilde Engeland være å svare oss.
Vi lurer nå litt på hva som egentlig foregår inne i NKKs administrasjon, de purrer opp saker de har fått svar på , men unnlater å svare på direkte henvendelser.

26. april 2022 mottok vi de vedleggene som manglet i anmeldelsen. (# Alle disse vedlegg er linket i selve inntaksbrevet)

27. april 2022 sender vi en kommentar vedr. de ettersendte vedleggene. (#08 – Kommentar til ettersendte vedlegg vedr sak NKK-2022-03-C8M6J7)

20. juni 2022 mottar vi avgjørelsen og vedtak fra DU. Denne kommer da 4 dager før 3 måneders fristen som NKKs Domsutvalg skal forholde seg til. Ifølge vedtaket så hadde Domsutvalget møte ⅙, dvs. at de har brukt 20 dager på å sende vedtaket? Eller har NKKs avdelingsleder/advokat Hilde Engeland bare sittet å ventet med utsendelsen? Vi mistenker de siste, på grunnlag av hennes behandling også videre gjennom denne saken.
Dommen fra Domsutvalget sjokkerer både oss og alle som har fått kjennskap til saken.
Vedtaket:
“Frank Catarro, Gro Udby, Jeaneth Catarro, Lisa M Lerhol og Lisa Savaris ekskluderes fra alle NKKs klubber og forbund for en periode på 2 – to – år frem til og med 31.5.2024 for brudd på NKKs lover § 7-2 første ledd bokstav c, a og b, jf NKKs lover § 7-3 bokstav h. Videre ilegges Frank Catarro, Gro Udby, Jeaneth Catarro, Lisa M Lerhol og Lisa Savaris aktivitetsforbud for samme periode, jf NKKs lover § 7-3 første ledd bokstav g.”
2 år ekskludering OG aktivitetsforbud??? For å ha gjort hva??? 
Dette er det første klare tegn på at vi var forhåndsdømt, her er det personlige interesser og kjennskap til de rette folk inne i NKKs organisasjon. Dette kan ikke sees på annen måte enn rent kameraderi. (#09 – DU Vedtak NKK-2022-03-C8M6J7)

29. juni 2022 sender de anklagede inn anke i fellesskap til Ankeutvalget. Nå fant vi ut at vi fikk dra opp all dokumentasjon og forklaring på hvordan Norsk Basenjiklubb opererer med medlemmer og oppdrettere. En anke på 16 sider, med 32 vedlegg som tydeliggjør og beviser hvorfor situasjonen er blitt som den er. En mengde dokumentasjon hvordan raseklubben i mange år har drevet med løgner, trakassering og krangel med oppdrettere og medlemmer.
(#10 – Anke til sak NKK-2022-03-C8M6J7)
(#12 – Svar_pa_anke_NBK_NKK-2022-03-C8M6J7)
(#13 – Kommentar til NBKs svar på anke vedr. NKK-2022-06-C1M0D1)
(#14 – Vedlegg 33-35 for Kommentar til NBKs svar på anke)

26. september 2022 mottas det endelige svaret fra AU, med endelig vedtak, som er noe justert, men som oppsummert viser hvordan «hele klubbmiljøet» fungerer. En raseklubb kan altså fritt drive på med nesten hva som helst, anmelde og trakassere medlemmer og andre oppdrettere uten at det får følger.
Ankeutvalgets begrunnelse for at de har sett bort fra mesteparten av innsendt dokumentasjon er også meget dårlig og synliggjør at dette også er gjort på grunnlag av kameraderi og kjennskap. De hentyder til at vi må anmelde det på ny, men så klart AU vet at enkeltmedlemmer ikke har noen rettigheter til å anmelde innen NKKs systemer. Dette er klart maktmisbruk fra AU.
(#15 – AU Vedtak NKK-2022-06-C1M0D1)

Vi forholder oss da til AU sin avgjørelse, tenker at vi ikke orker lenger å bråke med denne saken. Vi er ikke enig i avgjørelsen, men vi tenker at vi heller får jobbe fremover. Hunder som skal stilles blir det nå skiftet eier og det er hentet inn andre handlere.

14. november 2022 oppdager vi at det er foretatt fjerning av resultater på en del hunder i Dogweb, uten at noen har blitt informert. Dette ble oppdaget ved en tilfeldighet da Frank fikk en forespørsel angående mestvinnende listen, sjekket oppsettet for mestvinnende og ser at Catarro Cani Soline ikke lenger står på toppen, slik hun har gjort hele året. Vi sjekker en rekke utstillinger og hunder, finner ut at noen av våre hunder er berørt, men ikke andre. Her er det tydelig noen som har manipulert og forfalsket informasjon i Dogweb. (for full oversikt på hva og hvilke hunder, se vedlegg):
(#24 – Forfalskning av data i Dogweb)
(#25 – Utskrift fra Dogweb 14.11.22 med forfalskede resultater)
(#26 – Utskrift fra Dogweb 09.12.22 med noe endringer av resultater)

15. november 2022 ringer Jeaneth & Frank Catarro til NKKs hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen for å informere hva som er skjedd og få en forklaring. Vi ber om et snarlig digitalt møte med han og advokat/avdelingsleder Hilde Engeland i NKK

16. november 2022 svarer Martinsen på sms om at møte er satt til kl. 14.00 den 17/11-22

17. november 2022 har vi digitalt møte med NKKs hovedstyreleder Martinsen og advokat Engeland, sammen med alle oss 5 innklagede. Sakens status med forfalskning av data i Dogweb legges frem sammen med andre punkter vi mener er feil i behandlingen.
Men det var lite fornuftige svar på våre spørsmål. Hovedstyreleder Martinsen ytret at det kanskje måtte være noe NKK kunne se på, han var åpen for vurdering. Men, det var ikke advokat Hilde Engeland, hun var meget bastant på at NKK kunne ikke gjøre noe, annet enn at hun beklaget at hun ikke hadde besvart våre henvendelser, beklage at de hadde forfalsket data i Dogweb…  Vi får en følelse av at det er et av de få ord Engeland kan, beklager… 
Tydelig at NKK kan gjøre hva som helst, og bare si beklager…  Men, om noen andre gjør noe NKK ikke liker, da blir det straffer. Detaljer og punkter vi tok opp i møtet vises i vedlegget.  (#16 – Klagepunkter fra møte med NKK-17.11.2022)

Konklusjon i møte blir at NKK skal få oversendt våre punkter fra møte og de skal komme tilbake med et svar over helgen.
Vi kommer mer inn på møtets innhold og gang i en egen artikkel om Dogweb forfalskningen.

18. november 2022 sender vi en epost med punktene fra møtet, sammen med et forslag til løsning. (#17 – Forslag til løsning etter møte 17.11.2022)

21. november 2022 kl. 11:43 mottar vi et svar fra NKK med korrigering av dato for iverksettelse av vedtaket fra AU. I e-posten skriver også Engeland at administrasjonen har igangsatt rettelser på de manipulerte resultatene i Dogweb. (#18 – Epost Vedtak NKK-2022-06-C1M0D1 – Kommentar til dato)
I samme dokument så ser de helt bort fra det vi påpeker som behandlingsfeil og feil bruk av reaksjoner i vedtaket.

I tidsrommet 12 – 14 denne mandagen 21/11 så ser vi at en del av rettelsene blir foretatt, i en noe vilkårlig rekkefølge. Men fortsatt så mangler rettelser på noen resultater utover ettermiddagen.

Jeaneth Catarro mottar også en noe merkelig melding fra et medlem i Norsk Basenjiklubb kl. 14:36 denne mandagen. Der står det: “Jeg henvendte meg til NKK, det er retta opp nå.” (#20 side 1 – Vedlegg til NKK klage og varsel om søksmål)
Hvordan kan denne personen vite om disse endringene så kort tid etter vedtaket fra NKK? Og i meldingen høres det ut som vedkommende har ordnet opp med NKK?
Dette er bare ennå en dokumentasjon at det foregår mye inn og ut av NKKs lokaler, organisasjonen er lekk som en sil og fullstendig korrupt.
Vi kontrollerer Dogweb de neste dagene i påvente av at resterende resultater skal rettes, men ingenting skjer.

25. november 2022 Sender vi en offisiell klage/søksmålvarsel hvor vi påpeker at det fortsatt er feil/forfalskede data i Dogweb og vi krever at AU tar en ny vurdering av saken med de punkter og dokumentasjon vi legger ved i klagen. Samtidig varsles det at vi vurderer søksmål mot NKK, NBK og involverte i saken.
(#19 – Klage til NKK og varsel om søksmål)
(#20 – Vedlegg til NKK klage og varsel om søksmål)
Denne saken har nå gått så langt, en personhets og forfølgelse av oss gjennom så lang tid, og totalt ignorert av NKK som medlemmer og oppdrettere, så vi ser ikke noe annen utvei enn å vurdere saken for offentligheten og domstolene.
Det gis to ukers frist for NKK å svare på dette, med siste frist 9/12.22

09. desember 2022 kl. 12:10 mottok vi svar fra NKKs advokat/avdelingsleder Hilde Engeland. Et svar der Engeland kun bestrider påstandene rundt søksmål og fraskriver ethvert ansvar. Hun har ikke nevnt noe om mangler ved Dogweb, det er fortsatt ikke rettet opp. Dette er en type svar og behandling vi som medlemmer og oppdrettere under NKK ikke kan godta. 
Første svarbrevet inneholder side 1 og side 3, så vi ber advokat Hilde Engeland å sende oss  svarbrevet i sin helhet. Det kommer nytt dokument, med endret sidetall.
(#21 – E-post Svar_ Klage på saksbehandling og varsel om søksmål mot NKK)
(#22 – Svar på søksmålsvarsel Catarro mfl)
(#23 – Svar på søksmålsvarsel – Catarro mfl-2)
Vi oversender saken og spørsmål om vurdering hos advokat Feinberg, men han var for opptatt med Dyrebeskyttelsen. 

Perioden desember til februar så er oppdretterne opptatt med valpekull, slik at vi tar de neste trekk med litt ro. Vi samler all dokumentasjon og tar en jobb med å finne advokat. 
Vi tar kontakt med noen vi vet fra før er dyktige, Advoklatfirma Wigemyr & Co, der blir vi satt i kontakt med advokat Vanessa Martinsen som tar jobben med å sette seg godt inn i saken. Hun kobler også på advokatfullmektig Emma Myklebust Eggen. Sammen legger de frem en videre plan for oss. 

11. mai 2023 Ringer våre advokater til avdelingsleder/advokat Hilde Engeland i NKK for å innkalle til et dialogmøte med NKK. Det fremmes ønske om møte med hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen og advokat Hilde Engeland. Dette mottas ikke spesielt godt og Hilde Engeland er lite interessert i møte. Våre advokater informerer om at vi ønsker møte og at det søksmålvarsel som ble sendt 25.11.2022 fortsatt er gyldig. 
Etter endt telefonsamtale sendes denne epost fra vår advokat hvor hun ber om forslag til tidspunkt for et møte.

12. mai 2023 kommer svar fra NKK. Med forslag på et par datoer:
“Vi kan klare et møte (digitalt) enten 1.6 kl 13-14, eller 2.6 mellom kl 10 og 13.“ dette var også da sendt med kopi til hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen.
(#27 – Wigemyr-forespørsel om møtetid)

Dette besvares fra vår advokat med at disse dagene ikke passer og hun spør om det er mulig å finne en dag i uke 23 i stedet.
Da utelater Hilde Engeland å svare videre.
Det purres opp fra vår advokat uten at vi får noe respons fra NKK

25.05.2023 publiserer NKK dette på sin webside:
Haagenrud trer inn i vervet umiddelbart, etter at Hovedstyrets tidligere leder Tom Øystein Martinsen besluttet å trekke seg fra sitt verv.
Uten noe mer forklaring eller begrunnelse…. Det virker noe merkelig.
Om dette har noen sammenheng med vår sak vet vi ikke, vi bare nevner dette fordi det er organisasjonens øverste leder det gjelder og en av de vi hadde bedt om møte med.

6. juni 2023 Siden vi ikke får noe svar fra NKK så blir det bestemt at vår advokat bare sender en innkalling til møte, med fastsatt dato/tid for et møte og svarfrist.

Samme dag, bare 6 minutter senere kommer svar fra NKK v/Hilde Engeland og lyder følgende:
“Har vært i dialog med ny styreleder som ikke ser behovet for et møte, hvor agenda for øvrig er oss ukjent, da saken er avgjort i NKKs ankeutvalg.” (#28 – Wigemyr-Møteinnkalling)

Både vi og våre advokater stiller store spørsmål ved at hverken administrasjon eller hovedstyreleder er interessert i et dialogmøte. Vår advokat Vanessa Martinsen sender følgende epost-svar til Hilde Engeland:
Jeg vil gjerne ha en skriftlig tilbakemelding fra styreleder selv om at han ikke ser behovet for et møte, samt en begrunnelse for hvorfor det ikke er ønskelig med et møte. Agenda vil bli oversendt når møtetidspunkt blir endelig avklart.

7. juni 2023  Frank Catarro ringer til Nils-Erik Haagenrud for å høre hvorfor han ikke ønsket å ta et møte med oss. Det viste seg under samtalen at NKKs avdelingsleder og advokat Hilde Engeland hadde utelatt å nevnte for den nye hovedstyrelederen at det forelå et søksmålvarsel mot organisasjonen. Da han fikk de opplysningene var interessen større og han ba om å få tilsendt dette på epost.

8. juni 2023 Tidlig på morgen sender Frank Catarro en epost til NKKs hovedstyreleder Nils-Erik Haagenrud med kopi av søksmålvarsel og besvarelsen fra NKK v/Hilde Engeland. 2 timer senere får vi svar fra Haagenrud at han er interessert i et møte.

13, juni 2023 Denne dag ble det sendt ut en epost fra NKKs nye generalsekretær, Agnes Beathe Steen Fosse, som ble ansatt 1.1.2023. I eposten skriver hun:
“På torsdag 8. juni ble jeg enig med styret om å fratre min stilling som Generalsekretær i NKK i dag 13. juni. Da jeg tiltrådte som Generalsekretær lovet styret og jeg fokus på stabilitet og trygghet i en organisasjon som har hatt skiftende ledere og mye uro.
Dette løftet om stabilitet og ro kan jeg ikke lenger holde, og det beklager jeg. Det er et nødvendig grunnlag for nødvendig utvikling.” (#29 AvtroppendeGeneralsekretær)

Denne hendelsen har ikke direkte noe med vår sak å gjøre, men… Det er klart åpent for noe spekulasjoner. 2 av topplederne har trukket seg i løpet av et par uker? Og Fosse skriver at hun ble enig med styret den 8. juni… Det var samme dag som nye hovedstyreleder ble informert om at det forelå et søksmålvarsel mot organisasjonen, dette visste kanskje ikke Fosse heller da hun ble ansatt? Ble det for mye nå, etter en vår med usedvanlig mye bråk og dårlig håndtering av saker fra NKKs side?

14. juni 2023 Kl. 13:00 Holdes det et dialogmøte på Teams med NKK v/hovedstyreleder Nils-Erik Haagenrud og avdelingsleder/advokat Hilde Engeland, alle oss 5 innklagede og våre to advokater Vanessa Martinsen og Emma Myklebust Eggen.
Først så tok advokat Vanessa Martinsen en kort redegjørelse om saken for Haagenrud sin del som ny styreleder.
Det ble så stilt spørsmål om hvordan sikkerheten rundt Dogweb og hvordan det kunne skje at NKKs egne ansatte kan forfalske data i Dogweb. Dette kunne ikke NKKs avdelingsleder/advokat Hilde Engeland svare på, det eneste hun kunne si var “det vet jeg ikkje” I tillegg ba hun oss om å sende over informasjon på det som fortsatt var feil i Dogweb. Det gjør at vi sitter igjen med et inntrykk av at det er null kontroll i NKKs systemer.
Generelt sett det eneste Hilde Engeland svarer i møte er at det er ikke hennes jobb, ikke hennes ansvar, hun vet ikke noe om det, etc…  En total ansvarsfraskrivelse.  Og, det ordet NKKs avdelingsleder/advokat Hilde Engeland bruker mest, både i dette møte og det foregående: “beklager” “da må jeg bare si beklager” 
Det er merkelig å erfare at for NKK så holder det å si beklager, mens for medlemmer så hjelper ikke beklager, medlemmer skal straffes!.
Styreleder Haagenrud hadde generelt lite å komme med, han ytret for så vidt et ønske om at organisasjonen kanskje kunne ta en ekstra titt på saken og saksbehandlingen. Men det ble kontant avslått av  NKKs avdelingsleder/advokat Hilde Engeland, ifølge henne så var det helt uinteressant, fordi NKK “aldri gjør feil”.

Vi kommer tilbake til mer konkrete spørsmål og uttalelser fra møtet i senere artikler. Vi har opptak. 

27. juni 2023  Sender vår advokat et siste brev til NKK med oppsummering fra møtet, opplysninger om dogweb og medlemmers rettssikkerhet og at krav for å få avsluttet saken.
Advokat Vanessa Martinsen ber om en skriftlig tilbakemelding fra NKK innen fredag 30.6.23 kl. 15:00 (#30 – Wigemyr-Bno_Brev av 27.6.23)

30. juni kl. 14:57 Kommer det svar fra NKK v/advokat Hilde Engeland. Det er verdt å notere seg tidspunkt i e-posten, den er sendt 3 minutter før fristen går ut. 
Og, innholdet i besvarelsen er like uforskammet og usaklig som tidspunktet som svaret ble sendt. Svaret er med kopi til hovedstyreleder Haagenrud og midlertidig generalsekretær Aulie.
Siste setning er den samme som i svaret på søksmålvarsel fra 9.12.2022:
“Vi ber for ordens skyld bekreftet at søksmålsvarsel trekkes og at dere frafaller å fremme krav mot NKK.” En fullstendig latterlig setning. 
NKK har utelatt å svare på noe som helst av innholdet i brevet fra advokat Vanessa Martinsen. Man kan jo undre om NKK i det hele tatt har tatt seg bryet med å lese…. 
Men, plutselig har de fått rettet all forfalskningen i DogWeb… ? Så da kunne de altså finne ut av hva som var forfalsket uten aat vi måtte sende inn info allikevel? Etter et halvt år så fant NKK tid til å rette opp?? (#31 – NKK-Svar brev Basenjino – 30.06.23)

Vi og våre advokater mener at svaret fra NKK er skammelig dårlig og vil gjerne ha en kommentar til det faktiske innholdet i brevet. Derfor sendes en epost i retur til NKK. 
Denne side kan ikke se at Norsk Kennel Klubb har tatt stilling til det faktiske og rettslige innholdet i brevet vårt av 27.6.23. Vi ber om at Norsk Kennel Klubb på nytt leser innholdet i brevet, samt at dere redegjør for hvorvidt det er ønskelig å løse denne saken i minnelighet. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at Basenji.no er medlemmer av Norsk Kennel Klubb, og i tillegg til at de i brevet fremmet krav mot Norsk Kennel Klubb som vedrører disiplinærvedtaket, gjorde de også Norsk Kennel Klubb ytterligere kjent med at Basenji.no mener det foregår klare brudd på medlemmenes rettssikkerhet. I en eventuell rettslig prosess er det i hovedsak medlemmenes rettsikkerhet som vil bli problematisert.
På vegne av Basenji.no gjør jeg også Norsk Kennel Klubb oppmerksomme på at for det tilfelle partene ikke får til å løse denne saken i minnelighet, vil Basenji.no vurdere å fremlegge saken for norske medier.
Vi ber om et svar fra Norsk Kennel Klubb innen tirsdag 11.7.

Dette blir ikke besvart før 17. juli, hvor NKK v/ advokat Hilde Engeland skriver:
Viser til henvendelse. På grunn av ferieavvikling sendes svar først i dag.
NKK har ingen ytterligere tilføyelser utover å kommentere at Basenji.no ikke er medlem i NKK. Det er kun klubber og forbund som kan være medlem i NKK. Enkeltmedlem er medlem i klubb eller forbund tilknyttet NKK. Dersom enkeltmedlem er ekskludert fra medlemskap i NKKs klubber og forbund, anses ikke disse som medlem.

Igjen utelater Hilde Engeland å svare korrekt. Dette svaret bærer preg av at NKKs avdelingsleder/advokat Hilde Engeland har mistet litt fokus på innholdet i e-posten, hun har bare hatt fokus på “å ta” advokat Vanessa Martinsen i faktafeil… 
Engeland har hengt seg opp i “For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at Basenji.no er medlemmer av Norsk Kennel Klubb”…  Det helt korrekte er jo at personene bak basenji.no er medlemmer…   En liten bagatell, men som ble for stor for NKK v/ advokat Hilde Engeland….

Når NKKs advokat Hilde Engeland blir så useriøs at hun går ned på det nivået, da har ikke denne siden noe mer å tilføye….. 
Vi kan ikke se at disse utspill fra NKK v/ advokat Hilde Engeland ivaretar medlemmers rettssikkerhet, vi sitter igjen med en følelse at de ikke tar saken på alvor.
Vi har forsøkt å få til dialog med NKK i halvannet år, men NKK vil ikke….

Redaktør Frank Catarro