Viktig informasjon for hundeeiere og oppdrettere.

Rettssikkerhet og ytringsfrihet

Norske hundeeiere er avhengige av å ha et NKK som inkluderer, tar vare på og respekterer sine medlemmer og tillitsvalgte. Nok er nok, nå må det bli satt fokus på rettferdighet og likhet for loven i kennelklubben, vi skal kjempe for medlemmers rettssikkerhet og ytringsfrihet. Det er varslet søksmål mot NKK av medlemmer og tillitsvalgte.

KennelNytt vil formidle hvordan kennelklubben fungerer bak fasaden.
Kennelklubben er et slags parallelt samfunn med sine egne lover, egne straffer og egen domstol der de som kritiserer klubben risikerer ekskludering. Gjør man ikke som kennelklubben mener er rett, da blir man møtt med utestengelse og diverse andre straffer.

Vi har fått advokater til å se på NKK lover, retningslinjer og hvordan dette praktiseres. Det som fremkommer av kennelklubbens praksis på hvordan medlemmer blir behandlet er ganske skremmende og kan være i strid med Norsk lov.

Vi opplever også at medlemmer av NKK frykter å uttale seg negativt om organisasjonen, ettersom dette kan medføre urettmessige reaksjoner, jfr. NKK sine lover§ 7-2: 
«Det begås handling som er egnet til negativt å påvirke klubber og forbund»

Videre sier § 7-2 bokstav f at det for medlemmene i NKK ikke tillates at det:
«fremmes sterkt krenkende eller svært utilbørlige offentlige utsagn om NK.Ks tillitsvalgte, autoriserte eller bemyndigede. Et enkeltmedlems offentlige utsagn som berører et annet enkeltmedlem, er NKK uvedkommende. » 

Det stilles spørsmål ved om denne bestemmelsen i realiteten utgjør en begrensning i ytringsfriheten til NKK sine medlemmer.