Kan NKK REDDES?

Hjelp oss få Norsk Kennel Klub på rett spor

Nok er nok, nå må det bli satt fokus på rettferdighet og likhet for loven i Norsk Kennel Klub (NKK), vi skal kjempe for medlemmers og tillitsvalgtes rettssikkerhet og ytringsfrihet. Og vi må få fokus på raseklubbene, og raseforvaltningen i kennelklubben før det er for sent.

Vi trenger en kunnskapsrik og respektert kennelklubb, som har fokus på helse og dyrevelferd når det gjelder raseforvaltningen. Og vi trenger en kennelklubb som behandler sine medlemmer med rettferdighet og et forutsigbart regelverk som er i tråd med Norsk lov.
NKK er ingenting uten medlemmer og tillitsvalgte. NKK er ingenting uten tillit og troverdighet. Vi krever en god trygg behandling av medlemmer, tillitsvalgte og ikke minst våre hunder! NKK er blitt et slags parallelt samfunn med sine egne lover, egne straffer og egen domstol der de som kritiserer klubben risikerer ekskludering. Gjør man ikke som kennelklubben mener er rett, da blir man møtt med utestengelse og diverse andre straffer.

KennelNytt har satt søkelyset på en rekke feil og ulovligheter i kennelklubben, medlemmer blir ført bak lyset. Raseforvaltningen er overlatt til tilfeldigheter og Norsk Kennel Klub er handlingslammet. Gjennom mange år er det vokst en ukultur i alle ledd i denne kennelklubben. Nå må tidenes opprydding iverksettes! Det haster om det skal være mulig å redde NKK fra et totalhavari.

En del positivt har allikevel skjedd, men også nye hendelser som forverrer situasjonen i NKK. Noen små skritt i riktig retning, det viser at det nytter. Og det kan nå se ut til at det faktisk er mulig å få til endinger uten å måtte ta det inn for norske domstoler.

 • Mai-23 så trekker hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen seg fra sitt verv, umiddelbart og uten noe forklaring.
 • Juni-23 fratrer Generalsekretær Agnes Beathe Steen Fosse sin stilling, etter kun et halvt år. Hun leverer også inn et brev til Hovedstyret, Kontrollkomiteen, RS’ ordfører, Lovkomiteens leder m.fl. om «Varsel om kritikkverdige forhold i NKK»
 • Hele Domsutvalget har trukket seg etter avsløringer om diverse kritikkverdige forhold ved disiplinærsaker og straffer.
 • Hovedstyret har innsett at organisasjonen må melde seg selv til Datatilsynet for en rekke grove brudd på personvern
 • Hovedstyret har bestemt at hele disiplinærsystemet må revideres
 • Hovedstyret har iverksatt granskning av en rekke disiplinærsaker som er feilbehandlet.
 • Hovedstyret har erkjent at det er problematisk å gå til disiplinærsak mot et ikkemedlem i NKK
 • Hovedstyret har trukket tilbake fullmakter gitt til administrasjonen.
 • Hovedstyret har også bedt Lovkomiteen om en vurdering rundt hovedstyrets delegasjon av anmeldelsesrett, samt orientere om behov for endringer i RSvedtatt saksbehandling, for å etterleve lovkrav til GDPR/personvern.
 • KennelNytt har avdekket store mangler og brister i NKKs oppfølging av Raseklubbene.
 • KennelNytt har trukket frem HS-vedtak fra 2017 vedr. helsekrav og kryssningsprosjekt på cavalier king charles spaniel som ikke er fulgt opp fra Norsk Kennel Klubb og raseklubben. Hadde vedtaket vært fulgt opp så kunne nok hele rettsaken vært ungått.
 • KennelNytt har avdekket forfalskninger i NKKs hunderegisterdatabase Dogweb, forfalskninger som NKks Administrasjon selv har foretatt og innrømmet.
 • Kennelnytt har avdekket en rekke saker med kameraderi, lekkasjer, forskjellsbehandling og en utbredt ukultur i Norsk Kennel Klub
 • Lovkomiteen kommer med sin vurdering av HA sin inngripen i disiplinærsaker, og med det bekrefter at organisasjonen er fullstendig korrupt, ved at Hovedstyret, Kontrollkomiteen og Lovkomiteen samarbeider om disse ulovlige handlinegne.
 • Anette Jahr, jurist og tidligere DU-medlem kommer med sitt varsel om «kompisregel» i NKK, og som hun beskriver det, nå er det offisielt fritt frem for råspikka maktspill, kameraderi, utilbørlig påvirkning og annen dævelskap.
 • Domsutvalg nr2 trekker seg fra sine verv 8/2-24 med bakgrunn i Lovkomiteens avgjørelse i sak 1-2024, og uttaler; Med en slik rettstilstand i organisasjonen finner vi det ikke riktig eller meningsfylt å fortsette arbeidet i Domsutvalget og vil med dette varsle vår fratredelse.

Vi har fått advokater til å se på NKK lover, retningslinjer og hvordan dette praktiseres. Det som fremkommer av kennelklubbens praksis på hvordan medlemmer og tillitsvalgte blir behandlet er ganske skremmende og kan være i strid med Norsk lov. Det er mange saker og prosesser som holdes skjult, som ties i hjel og som dysses ned. Det må nå frem i lyset.
I tillegg har vi nå kartlagt en sterk uformell maktstruktur, som kan betegnes som ren mafia. Her viser det seg et ustrakt kameraderi og korrupsjon i ledelsen, som også gjør seg gjeldende nedover i raseklubber.

Altfor mange enkeltmedlemmer, oppdrettere og klubbstyre sitter med ulike saker og ulike problemer som de ikke får løst. Det er forsøkt med dialog men uten hell, det man blir møtt med er trusler, utestengelse, arroganse og total mangel på respekt overfor oss som medlemmer. Fordi Norsk Kennel Klub driver med kameraderi og en utstrakt form for ansvarsfraskrivelse. NKK driver strutsepolitikk, de tror problemer kan bare «gå over» om man gjemmer seg. Og på grunn av trusler om videre straffer og eksklusjoner så er det dessverre mange som ikke tør å stå frem med sin sak.

Derfor kom KennelNytt på banen, som en nyhetskanal for kennelverden og kommunikasjonskanal for at medlemmer skal kunne bli hørt og sett. Vi vet det er mange flere rundt i hundenorge som sitter i lignende situasjoner, som har blitt utestengt, ekskludert eller på andre måter utsatt for kennelklubb og raseklubbers straffer. Dette handler om rettssikkerheten og ytringsfriheten for over 100.000 medlemmer og tillitsvalgte i NKK. Det er DET vi skal kjempe for, sammen! Etter hvert så har kennelNytt fått en relativt stor redaksjon med ulike mennesker og fagpersoner spredt rundt i landet. Det er en redaksjon som fortsatt vi velger å måtte holde hemmelig for å beskytte de ulike redaksjonsmedlemmer fra hets, uthenging og risiko for disiplinærreaksjoner. Men, de jobber aktivt for hele medlemsmassen, hele tiden. Sammen kan vi få til endring! 

Ønsker du å få prøvd din sak i denne sammenheng? Vi ønsker å høre fra deg! Husk at sammen kan vi få til endringer og sammen med oss er du trygg. All informasjon som deles med oss er underlagt streng taushetsplikt og ingenting vil bli brukt uten DITT samtykke.

Vi trenger også hundenorges hjelp for å kunne drifte dette, for å kunne jobbe med de ulike saker opp mot NKK, media og evt. rettssystemet. Det koster, arbeidstid, tekniske løsninger, konsulenter og juridiske vurderinger må tas. Men om alle bidrar med en liten sum så blir det til stor hjelp, husk det!
Støtt vår Spleis slik at vi kan bidra til et bedre hundenorge og en Norsk Kennel Klub som setter hunder, dyrevelferd og medlemmer i fokus. En kennelklubb som retter seg etter Norsk lov og ivaretar medlemmers rettssikkerhet og ytringsfriheten.

Sammen er vi sterke, sammen blir vi hørt.

Vi trenger DIN hjelp!