Om kennelnytt

Søkelys på medlemmers ytringsfrihet og rettigheter i kennelklubben

Slik er det dessverre ikke med Norsk Kennel Klub slik den driftes i dag. NKK er blitt et slags parallelt samfunn med sine egne lover, egne straffer og egen domstol der de som kritiserer klubben risikerer ekskludering. Gjør man ikke som kennelklubben mener er rett, da blir man møtt med utestengelse og diverse andre straffer. 

Nå er tiden inne for at medlemmene samles og krever endring. Sammen er vi sterke!
Vi har fått advokater til å se på NKK lover, retningslinjer og hvordan dette praktiseres. Det som fremkommer av kennelklubbens praksis på hvordan medlemmer blir behandlet er ganske skremmende og kan være i strid med Norsk lov.

Hvem er så “vi”?

Vi er en bredt sammensatt gjeng som alle fram har blitt utsatt for NKKs kameraderi, personforfølgelse og maktmisbruk. Vi har fått merke hvordan kennelklubb og raseklubber som styres av misunnelse og hat.
Vi har vært gjennom hele NKKs interne “rettssystem”, via Domsutvalget og Ankeutvalget og vi har hatt flere møter og forsøk på dialog med NKKs administrasjon og Hovedstyre, både direkte og via våre advokater. Men uten hell, det vi blir møtt med er trusler, utestengelse, arroganse og total mangel på respekt overfor oss som medlemmer.

Nå er det nok! Fra å være en sak som gjaldt 5 medlemmer, så er saken nå løftet frem til å omhandle rettssikkerheten og ytringsfriheten for over 100.000 medlemmer i NKK. Det er DET vi skal kjempe for, sammen! 
Vi mener at Norsk Kennel Klub driftes i en form som er i strid med norsk lov og lov om ytringsfrihet. Siden Norsk Kennel Klub ikke er interessert i å kunne ha dialog med medlemmer internt så ser vi oss tvunget til å legge saken inn for det norske rettssystemet. Vi krever rettferdighet. 

Vi vet det er mange flere rundt i hundenorge som sitter i lignende situasjoner, som har blitt utestengt, ekskludert eller på andre måter utsatt for kennelklubb og raseklubbers straffer. Sammen kan vi få til endring! 

Ønsker du å få prøvd din sak i denne sammenheng? Vi ønsker å høre fra deg! Husk at sammen kan vi få til endringer og sammen med oss er du trygg. All informasjon som deles med oss er underlagt streng taushetsplikt og ingenting vil bli brukt uten DITT samtykke.

Vi har med oss to dyktige advokater fra Advokatfirma Wigemyr & Co DA i Kristiansand,  advokat Vanessa Martinsen og advokatfullmektig Emma Myklebust Eggen. De har allerede gjort en god grundig jobb med å sette seg inn i kennelklubbens lover og regler.

REDAKSJONEN

Redaktør

Frank «Dogfather» Catarro

Tlf: 911 70 508
frank@kennelnytt.no

Oppdretter

Rådgiver/hundeeier

Jurist

Oppdretter/Tillitsvalgt

Advokat/hundeeier

Tillitsvalgt

Oppdretter

Lisa Lerhol

Oppdretter

Gro Udby

Tillitsvalgt/Oppdretter

Oppdretter

Jeaneth F. Catarro

Oppdretter

Lisa Savaris