Saksdokumenter

Her blir det publisert ulike saker og vedtak som har betydning for kennelklubbens medlemmer.

SE SAKER NEDENFOR


Varsel om
kritikkverdigeforhold i NKK

Varsel fra tidligere Generalsekretær

Autoriserte Hundedommeres forening (AHF) brev til HS

Brevet ble sendt til NKKs hovedstyre 01.08.2023 i forbindelse med disiplinærsaker på tillitsvalgte.

Varsling fra Dyrevelferdskontrollør

Bakgrunnen og dokumentasjon i et varsel om hardhendt håndtering av hund på utstilling i regi av NKK klubb.

KOMMER…

Varsel om ny
«kompisregel» i NKK

Nå har NKK offisielt fått en egen «kompisregel», introdusert i NKK ved Lovkomiteens avgjørelse i sak 1-2024.

Domsutvalg nr2 har fratrådt

Med en slik rettstilstand i organisasjonen finner vi det ikke riktig eller meningsfylt å fortsette arbeidet i Domsutvalget og vil med dette varsle vår fratredelse.

NKK/NBK vs Basenji.no

Dette er en sak som viser tydelig hva misunnelse og jantelov kan føre til, og hvor råttent rasemiljøet og kennelklubben i Norge er. Og ikke minst hvordan medlemmer blir behandlet av NKK.

Cavalierklubben; hva nå?

Her kommer historien om cavalier king charles spaniel og oppdretterne i Norge. Om helseutfordringer, problemer i klubben og 3 tunge rettsrunder. Det endte med dom i henhold til §25 i Dyrevelferdsloven.

KOMMER…

Domsutvalget trekker seg

Her får vi litt bakgrunn og dokumentasjon på hvordan NKKs Hovedstyre grep inn i Domsutvalgets saker og avgjørelser. Domsutvalget trakk seg fra sine verv 6. august 2023.