Domsutvalget trekker seg, grunnet HS inngripen
i DU-saker

Til: Hovedstyret i NKK

Her er beslutningen og uttalelsen som Domsutvalget leverte inn da de trakk seg fra sine verv 6. august 2023. Dette skjedde som følge av at Hovedstyret grep inn i saker hos DU og overstyrte Domsutvalget med avgjørelser om å slette utvalgte saker.

Les PDF her

Redaktør Frank Catarro