Ytringsfrihet for Dummies

Vi skal se hva ytringsfriheten egentlig er, hva sier grunnloven og hvordan praktiseres det i kennelverden? Vet vi egentlig hva ytringsfrihet er?