Hvorfor er medlemmene redd for NKK?

Medlemmer blir straffet for ulike hendelser, dette skjer i kennelklubbens egne domstoler og ut fra egne lover. Et eget lukket samfunn med egne lover, egne straffeutmålinger. I kveldens sending skal vi se nærmere på denne frykten, på det medlemmer kaller «trusselparagrafen» og hvordan dette påvirker hundelivet for aktive medlemmer og tillitsvalgte.