admin

Tystertinget i Holmlia

Vi skal se nærmere på tystertinget i Holmlia, det er hovedgesjeftentil Norsk Kennel Klub. Først skal vi forklare ordet, det er todelt:Tyster – er en person fra miljøet som gir opplysninger til bøddelen om sine bekjente, til oppklaring av «straffbare handlinger».Ting – var i norrøne tider en forsamling hvor folkemengde utøvet dømmende og lovgivende makt. Tystertinget

Tystertinget i Holmlia Read More »

Fremme i skoa….?

Være mer «fremme i skoa» -sa Haagenrud. Tydeligere med vårt budskap har han også sagt. Hva mener egentlig NKK med sitt budskap? Hva er egentlig NKK sitt budskap? Hva står de for? Vi skal se litt på kommunikasjon, meninger, teorier, statement… og sko

Fremme i skoa….? Read More »

Parallellsamfunnet NKK

Parallellsamfunn er etniske eller religiøse minoriteter som har organisert seg selv på en slik måte at sosial og kulturell kontakt med majoritetssamfunnet er redusert til et minimum. Slik NKK nå fortsetter å bortforklare både Norsk rettsvesen, straffelover og dyrevelferd, så viser de et parallelsamfunn der de setter frem egen tolkninger som gjeldende. Hvor ender dette for hundene?

Parallellsamfunnet NKK Read More »