Tystertinget i Holmlia

Vi skal se nærmere på tystertinget i Holmlia, det er hovedgesjeftentil Norsk Kennel Klub. Først skal vi forklare ordet, det er todelt:
Tyster – er en person fra miljøet som gir opplysninger til bøddelen om sine bekjente, til oppklaring av «straffbare handlinger».
Ting – var i norrøne tider en forsamling hvor folkemengde utøvet dømmende og lovgivende makt.

Tystertinget i Holmlia jobber aktivt med å oppfordre til aktiv tystervirksomhet, de uttaler sågar at NKK er avhegig av tystere for å kunne drive organisasjonen slik det er tenkt. På folkemunne i organisasjonen kalles det «bekymringsutvalg» og ledes av sjefsbøddel Engeland ifølge NKK selv. Utover det vet man lite om driften og bakgrunn, det holdes hemmelig.