Fullcertordning og regler – så langt det passer

NKK behandler det meste «så langt det passer» FOR NKK, om det er regelverk og tolkninger, eller medlemmer…. Alt tolkes slik det passer for NKK. Vi får besøk i studio og skal snakke litt om hvordan medlemmer opplever kennelklubben