TTT og følelser

Vi tar en liten status på tilstanden i Norsk Kennel Klub for øyeblikket. Om tillit, troverdighet, dyrevelferd og rettferdighet