Parallellsamfunnet NKK

Parallellsamfunn er etniske eller religiøse minoriteter som har organisert seg selv på en slik måte at sosial og kulturell kontakt med majoritetssamfunnet er redusert til et minimum. Slik NKK nå fortsetter å bortforklare både Norsk rettsvesen, straffelover og dyrevelferd, så viser de et parallelsamfunn der de setter frem egen tolkninger som gjeldende. Hvor ender dette for hundene?