Mangler NKK totalt respekt for dyrevelferden?

NKK er dømt for brudd på Dyrevelferdsloven §25, burde de ikke da lære noe? Det virker mer som om Norsk Kennel Klub velger å lukke øynene totalt for Dyrevelferdsloven. Vi ser en rekke avgjørelser fra Hovedstyret som bryter med god dyrevelferd, hvorfor? Burde ikke den ledende kennelklubben i Norge ha fokus på dyrevelferd?