Kan Norsk Kennel Klub reddes?

Nå skjer det mye i alle kroker i organisasjonen, ledelsen angriper hverandre, er NKK snart historie? JA, om ikke medlemmene nå samler seg for å finne nye løsninger. Sannheten må frem, med kompisregel, kameraderi, tvilsomme økonomiske avtaler etc….