Rettssikkerhet og saksbehandling

Hva skjedd og hvordan i vår sak? Hvordan er medlemmers rettsikkerhet ivaretatt gjennom NKKs system? Vi skal ta dere med på hele vår sak og se hvordan vi som medlemmer blir behandlet.