Er ikke raseklubber ønsket i NKK lenger?

Raseavl skulle vel være noe av det viktigste for Norsk Kennel Klub? Men hvorfor sitter da raseklubbene med følelsen av å bli ignorert og overkjørt fra NKK? Vi skal ta opp raseklubbenes posisjon i NKK systemet…

Har DU noe innspill og noe du ville hatt med i sendingen? Send oss informasjon!