Varsel om ny
«KOMPISREGEL» i NKK

Nå har NKK offisielt fått en egen «kompisregel», introdusert i NKK ved Lovkomiteens avgjørelse i sak 1-2024.

Dette omhandler et varsel som er sendt NKK m.fl. fra tidligere DU-medlem og jurist Anette Jahr. varselet kommer som følge av Hovedstyre sin inngripen i Domsutvalgets behandling av disiplinærsaker. Noe som resulterte i at Hovedstyre «sletett» 3 av sakene, fordi de anmeldte var «venner» som måtte beskyttes. 

La meg starte med å si at det er veldig mye ved NKK som er veldig bra! Og det er fantastisk mange dyktige og hyggelige mennesker blant medlemmer og tillitsvalgte.

Grunnen til at jeg varsler er fordi jeg vil at flest mulig skal forstå hva som nylig har skjedd i NKK. For nå har NKK fått en egen «kompisregel», introdusert i NKK ved Lovkomiteens avgjørelse i sak 1-2024. Der aksepterte Lovkomiteen at disiplinærsaker som er anmeldt til Domsutvalget (DU) kan trekkes av anmelder.

I august 2023 grep Hovedstyret nemlig inn og slettet DUs avgjørelser i tre saker. Ifølge en fra Hovedstyret var dette fordi en av de innklagede «lagde kaos og anarki» fordi hen var anmeldt. Og med Lovkomiteens velsignelse er det nå fritt frem for alle typer spill og press på anmelder i disiplinærsaker ii tiden fremover.

«Jeg» er Anette Jahr, jurist og leder for Ankeutvalget i NKK i mange år. De siste årene har jeg vært medlem i DU (til august 2023). Jeg har også vært med på å revidere NKKs lover og var leder for utvalget som reviderte disiplinærreglene i NKK for noen år siden.
Jeg snakker kun for meg selv og har ikke konferert med noen andre i NKK om å varsle. Under skal jeg prøve å vise hvorfor dette blir så galt for NKK, illustrert med de tre sakene.

LAST NED PDF av varsel komplett her

Redaktør Frank Catarro