Domsutvalget nr2 har trukket seg fra NKK!

Det nylig valgte Domsutvalget har også trukket seg, det er andre på et halvt år.

Dette skyldes hovedstyrets ulovlige handlinger som da både Kontrollkomiteen og Lovkomiteens støtter, se Lovkomiteens avgjørelse sak 1-2024. Norsk Kennel Klub er fullstendig korrupt og jurister flykter. Ingen som innehar noe moralsk ryggrad vil jobbe i organisasjonen lenger.

Som jurist Anette Jahr beskrev i sitt varsel; For nå har NKK fått en egen «kompisregel», introdusert i NKK ved Lovkomiteens avgjørelse i sak 1-2024. Der aksepterte Lovkomiteen at disiplinærsaker som er anmeldt til Domsutvalget (DU) kan trekkes av anmelder.
I august 2023 grep Hovedstyret nemlig inn og slettet DUs avgjørelser i tre saker. Ifølge en fra Hovedstyret var dette fordi en av de innklagede «lagde kaos og anarki» fordi hen var anmeldt.

Og konklusjonen hennes var at nå var det offisielt fritt frem for råspikka maktspill, kameraderi, utilbørlig påvirkning og annen dævelskap.

Det samme kom nye Domsutvalget frem til og sendte 8. februar inn sin oppsigelse til Norsk Kennel Klub:

Lovkomiteens konklusjon som nevnt ovenfor medfører en regel som etter vårt syn er betenkelig og uakseptabel. Med en slik rettstilstand i organisasjonen finner vi det ikke riktig eller meningsfylt å fortsette arbeidet i Domsutvalget og vil med dette varsle vår fratredelse.
Denne uttalelsen fra Domsutvalget er enstemmig og bes kommunisert til de rette organer i NKK.

Denne oppsigelsen hadde nok NKK helst sett de skulle klare å «arkivere bort» og «glemme» som de gjør med mange slike saker. Men, heldigvis har vi hundefolk med moralsk ryggrad som vet å varsle KennelNytt med slike dokumenter. Takk.

Last ned og les hele oppsigelsen her

Redaktør Frank Catarro